Garantie internationala

Garanţie internaţională valabila timp de 24 de luni la componente şi manopera pentru orice reparaţie şi/sau întreţinere auto efectuate in orice service auto AD Garage


Programul de garantie internationala este un program de fidelizare destinat exclusiv posesorilor de autoturisme si in special posesorilor persoane fizice. Vehiculele comerciale si camioanele nu fac parte din acest program.

Ce trebuie să faci în caz de defecţiune ?

A. Dacă defecţiunea apare când esti încă în ţara de reşedinţă ( ROMÂNIA )

Contactează service-ul auto AD GARAGE care a efectuat reparaţia auto sau întreţinerea şi explică situaţia.
Reprezentantii service-ului vor face tot ce este necesar pentru a te ajuta în continuare conform legislaţiei Române în vigoare.

B. Dacă defecţiunea apare când esti în străinătate

B.1. Daca te afli într-o ţară unde există service auto AD GARAGE (Austria, Belgia, Elveţia, Germania, Spania, Finlanda, Franţa, Ungaria, Italia, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Suedia şi Turcia).

Contactează cel mai apropiat service auto AD Garage şi explică-le cazul.
Service-ul auto AD GARAGE din străinătate va identifica defecţiunea, va întocmi o notă de constatare şi va stabili dacă aceasta se încadrează sau nu într-o situaţie de garanţie.
Dacă devizul estimativ depăşeşte suma de 500 de euro, este obligatorie solicitarea unui expert care va efectua o expertiză profesionistă. Fără această expertiză nu poate fi solicitată o cerere de returnare a sumelor plătite.
Service-ul auto AD GARAGE din străinătate va elibera o factură pentru lucrarea sa (piese şi manoperă/timp incluse). Dacă defecţiunea se încadrează în garanţie, AD Garage va transmite şi un formular de garanţie completat şi semnat.
Plăteşti factura şi îţi poţi continua deplasarea. Formularul de garanţie semnat de AD Garage garantează că toate cheltuielile pentru reparaţie vor fi rambursate ulterior.

B.2. Daca te afli într-o ţară în care nu există un service auto AD Garage

Cere ajutor de la cel mai apropiat service de reprezentaţă specific mărcii auto pe care o deţii.
Solicită reprezentanţilor acestuia să îţi elibereze o notă de constare a defecţiunii extrem de detaliată. În acest fel, în urma unei analize, se va putea concluziona faptul că ne aflăm în faţa unui caz de garanţie.
Păstraţi toate documentele de reparaţii auto (facturi cu indicarea lucrărilor, piese auto folosite, descrierea reparaţiilor) şi componentele defecte.

Cum să îţi recuperezi banii ?

1. Mergi la service-ul auto AD GARAGE care a efectuat prima reparaţie sau întreţinere.

2. Documentaţie necesară:

 • Factura emisă de aceştia pentru prima intervenţie
 • Factura de la service-ul auto AD GARAGE din străinătate
 • Formularul de garanţie (Descarca aici )
 • Orice componente defecte
 • Factura expertului şi expertiza acestuia, dacă există (dacă a fost consultat un expert, vezi Îndrumarul pentru Garanţie Internaţională).

3. Service-ul auto AD GARAGE îţi va rambursa integral cheltuielile de reparaţie, precum şi orice costuri de evaluare.

Îndrumar pentru aplicarea garanţiei internaţionale intr-un service auto AD Garage

Ce trebuie să ştii în prealabil ?

Reţeaua internaţională AD Garage are mai mult de 4600 puncte de service auto în 16 ţări europene. Această reţea este administrată şi aprovizionată de ADI, un grup de angrosişti profesionali independenţi de componente auto care în 1970 au ales să îşi adune forţele şi resursele la nivel naţional şi european. Scopul lor a fost şi este să se asigure că AD Garage poate oferi servicii optime care să respecte cele mai înalte standarde.

Componentele şi produsele oferite şi instalate în reţeaua AD sunt selectate cu atenţie de specialiştii noştri naţionali şi internaţionali. Ei asigură respectarea celor mai stricte standarde de calitate pentru:
 • produsele de brand realizate de cei mai cunoscuţi producători de componente şi distribuite de noi în brandul original al producătorului
 • produsele din brandul exclusiv AD

Articolele de mai jos descriu această garanţie şi modul în care trebuie aplicată.
Dacă ai îndoieli sau întrebări referitor la garanţie, îţi sugerăm să contactatezi personalul din cel mai apropiat service auto AD Garage care vor fi bucuroşi să te ajute.

Articolul 1: Excludere

Evenimentele de pierdere atribuibile uzurii normale, utilizării improprii a vehiculului, inspecţiei şi întreţinerii defectuoase, insuficiente sau neregulate ale vehiculului nu se încadrează în această garanţie.

Articolul 2: Valabilitatea teritorială

Această garanţie acoperă componentele şi manopera în toate ţările în care funcţionează reţeaua AD Garage.
În ianuarie 2014, reţeaua includea următoarele ţări: Austria, Belgia, Elveţia, Germania, Spania, Finlanda, Franţa, Ungaria, Italia, Maroc, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Suedia şi Turcia.

Articolul 3: Termenul garanţiei

Această garanţie internaţională se acordă pe 24 de luni de la data facturii de întreţinere sau reparaţie auto.

Articolul 4: Dovada

O factură se va emite după fiecare operaţiune de întreţinere sau reparaţie de către punctul AD Garage, indicând în special data operaţiunii, numărul de identificare al vehiculului şi o descriere ale lucrărilor efectuate. Trebuie să păstrezi această factură timp de cel puţin 24 de luni. Vei avea nevoie de ea în cazul unei cereri de garanţie. Aceasta constituie dovada faptului că întreţinerea şi/sau reparaţia auto a fost executată de către un service auto AD Garage.

Articolul 5: Expertiză – Garanţie

Un expert tehnic va examina defecţiunea şi va intocmi un dosar în baza componentei defecte sau oricăror componente înconjurătoare. Dosarul va evidentia motivul defectiunii si va incadra reparatia auto ca fiind sau nu acoperita de garantie.

 • 1. Defecţiunea este acoperită de garanţie în special în cazul:
  • Uzurii anormale
  • Defectării componentelor prin instalare incorectă sau printr-un defect al componentei în sine.
 • 2. Defectul nu va fi acoperit în nici un caz de garanţie, în cazul:
  • Uzurii normale sau previzibile a componentei
  • Ruginii
  • Maşina este folosită în circumstanţe pentru care nu a fost proiectată şi construită
  • Maşina nu a fost întreţinută la intervalele necesare
 • 3. Garanţia nu acoperă costurile de asistenţă: remorcare, repatriere, hotel etc.

Se poate apela la un expert din iniţiativa proprietarului maşinii. Dacă se consultă un expert, cheltuielile vor face parte din costul posibilei reparaţii auto în baza garanţiei şi, în acest caz, vor fi rambursate complet, ulterior.

Dacă defecţiunea este considerată ca fiind NEACOPERITĂ de garanţie, cheltuielile pentru evaluarea expertului vor fi suportate integral de către proprietarul maşinii.

Dacă defecţiunea este acoperită de garanţie AD Garage va trata problema cu diligenţa cuvenită şi îţi va furniza următoarele documente:

 • Un formular special de garanţie completat şi semnat de aceştia. Acest document dovedeşte că garanţia este acceptată şi că vei fi despăgubit;
 • Factura pentru reparaţiile sub garanţie, cu preţuri pe articole pentru piese auto şi tarife;
 • Orice componentă defectă, dacă este posibil şi fezabil;
 • Un raport şi factura expertului, dacă a fost consultat unul.

Vei plăti această factură către service-ul auto AD Garage din strainătate care a executat reparaţia în garanţie împreună cu factura expertului (dacă este cazul).

Articolul 6: Modul de recuperare a banilor

În termen de treizeci de zile de la executarea reparaţiei în garanţie în străinătate trebuie să mergi la service-ul auto AD GARAGE din ţara care a executat întreţinerea şi/sau reparaţia iniţială şi să depui:

 • Formularul de garanţie în original
 • Factura pentru întreţinerea sau reparaţia iniţială (emisă de aceştia)
 • Factura reparaţiei în garanţie (emisă de service-ul auto AD GARAGE din străinătate)
 • Componentele defecte (recomandabil, nu obligatoriu)
 • Raportul şi factura expertului (dacă s-a consultat un expert) şi/sau ale service-ului AD GARAGE din strainătate care a efectuat lucrarea de reparaţie.

Se va rambursa suma facturii (piese + tarife) precum şi costurile de evaluare şi TVA-ul aferent.